Podziękowania

Podziękowania

Informacja o licencji JIRA

JIRA wer7.1.4

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera następujące biblioteki, które są objęte licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez firmy trzecie

Dodatkowe szczegóły biorąc pod uwagę te i inny kod partii trzeciej zawarte w produkcie, zawierają odpowiednią ochronę praw autorskich, prawne i licencyjne zawiadomienia, są dostępne w katalogu licencji pod katalogiem instalacji JIRA.

Informacja o licencji Wtyczek JIRA

JIRA Service Desk v3.1.9

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Używanie tego pluginu podlega Atlassian End User Agreement, o ile nie wskazano gdzieś inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie stworzone przez Apache Software Foundation.

Ten plugin zawiera oprogramowanie firm trzecich.

Dodatkowe szczegóły dotyczące tego i innego kodu third party zawartego w tej wtyczce, włączając w to prawa autorskie, notatki prawne i licencyjne, są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz tej wtyczki.